Thirrje për shkëmbimin e studentëve dhe stafit në Masaryk University 2021/22

22 Shkurt 2021

Masaryk University nga Çekia, me të cilin Kolegji AAB ka marrëveshje bashkëpunimi ka hapur thirrjen për aplikime për shkëmbimin e studentëve dhe të stafit, për vitin akademik 2021/22.

Në përputhje me marrëveshjen ndërinstitucionale nga kjo përvojë mund të përfitojnë:

2019 – 2021

1x student për 1 semestër (5 muaj)

1x shkëmbim trajnimi për 1 javë (7 ditë)

Afati i aplikimit është i hapur deri më 30 mars 2021.

2021 – 2023

3x studentë për 1 semestër (5 muaj secili)

1x shkëmbim për mësimdhënës për 1 javë (7 ditë)

1x shkëmbim trajnimi për 1 javë (7 ditë)

Afati i aplikimit është i hapur deri më 15 prill 2021.

Për më shumë informacione dhe mënyrën e aplikimit, ju lutemi konsultoni dokumentet e bashkëngjitura.

Share: