Trajnim Për Gjuhën Programuese Python

Kolegji AAB – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Çfarë do të mësoni në trajnim

Në trajnim do të përfshihen konceptet nga ato bazike e deri tek ato të avancuara të programimit, duke përfshirë edhe krijimin e aplikacioneve të ndryshme me qëllim të aftësimit të maturantëve për jetën e tyre të ardhëshme studentore.

Kohëzgjatja

Trajnimi do të jetë intensiv, dhe do të zgjasë 20 orë mësimore.

Kush mund të aplikojë

Të drejtë aplikimi kanë vetëm maturantët e të gjitha shkollave të Kosovës.

Afati i aplikimit

Afati i aplikimit do të jetë i hapur deri më 08 prill 2019.

Fillimi i trajnimit

Trajnimi do të fillojë nga data 15 prill 2019, ora 11.00.