Trajnim për përgatitjen e provimit të Jurisprudencës

Kolegji AAB

Qëllimi

Kolegji AAB fillon me sesione trajnuese, me qëllim të aftësimit profesional të kandidatëve për provim të Jurisprudencës. Trajnimet do të ofrojnë qasje cilësore dhe përgatitje të juristëve që janë në proces për t’ u bërë kandidatë potencialë për dhënien e provimit të Jurisprudencës.

Trajnimi do të bazohet në lëmitë profesionale të Jurisprudencës, me qëllim të thellimit të njohurive në fushën e jurisprudencës dhe ngritja e aftësive të kandidatëve në ato fusha të kërkuara.

Trajnimi u dedikohet të gjithë juristëve të diplomuar por edhe atyre që punojnë në institucione të ndryshme si gjykata, prokurori, zyra të avokatisë, zyrtarë të ndryshëm ligjorë, etj..

Trajnimi përbëhet nga programet themelore të specializuara, duke përfshirë profesorë, ekspertë-prakticientë dhe profesionistë të fushave, për të cilat ata janë përgjegjës në ushtrimin e profesioneve juridike.

Ndjekësit e trajnimit do të përfitojnë edukim cilësorë dhe njohuri përkatëse për të kaluar provimin e jurisprudencës.

Më shumë

Kohëzgjatja

Trajnimi do të jetë intensiv dhe do të zgjasë: Programi zgjat - 2 javë

Kush mund të aplikojë

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë të interesuarit.

Afati i aplikimit

Afati i aplikimit është i hapur nga 02.12.2019 dhe zgjat deri në plotësimin e grupit.

Fillimi i trajnimit

Trajnimi do të fillojë së shpejti.

Trajnerët

Së shpejti…

Orari

Së shpejti…

Apliko Këtu