Çfarë do të mësoni në trajnim:

Në trajnim do të përfshihen konceptet nga ato bazike e deri tek ato të avancuara të programimit, duke përfshirë edhe krijimin e aplikacioneve të ndryshme me qëllim të aftësimit të maturantëve për jetën e tyre të ardhëshme studentore.

Kohëzgjatja:

Trajnimi do të jetë intensiv, dhe do të zgjasë 20 orë mësimore.

Kush mund të aplikojë:

Të drejtë aplikimi kanë vetëm maturantët e të gjitha shkollave të Kosovës.

Afati i aplikimit:

Afati i aplikimit do të jetë i hapur deri më 08 prill 2019.

Fillimi i trajnimit:

Trajnimi do të fillojë nga data 15 prill 2019, ora 11.00.


Kontakt Info

  • Rr. ”Elez Berisha”, nr. 56
    Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë
    10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
  • 038 600005
  • [email protected]

Social Address