Tryezë mbi kapitalin human në ekonominë e bazuar në dije

4 Prill 2019

Qëllimi kryesor i kësaj tryeze është që të diskutojmë mbi gjendjen aktuale dhe mundësitë e zhvillimit dhe fuqizimit të kapitalit human në Kosovë përmes:
– arsimimit cilësor,
– arsimimit gjithëpërfshirës,
– mundësisë së punësimit,
– avancimit dhe zhvillimit në karrierrë etj.
kushte këto që vënë në pah të menduarit për investim dhe zhvillim në kapitalin njerëzor si parakusht për të penguar fenomenin e emigrimit të popullatës së shkathtë dhe të aftë për punë.

Tryeza do të mbahet, të shtunën më 06 prill 2019, në Tetarin Kameratl në Kolegjin AAB.

Share: