U shpallën fituesit e garës studentore të Fakultetit Juridik

4 Qershor 2015

Në kuadër të Manifestimit “Ditët e AAB-së, 2015”, Fakulteti Juridik organizoi aktivitetin “Prezantimi i punimeve seminarike”, në të cilën studentët e nivelit bachelor nga Kampusi i Prishtinës dhe  Gjakovës  të Kolegjit AAB-së, konkurruan dhe prezantuan punimet e tyre hulumtuese- shkencore në formë  të seminareve.

Punimet u prezantuan para komisionit dhe stafit akademik si: prodekanit Fatmir Qollakaj dhe Artan Fejzullahu, Granit Curri dhe Mensut Ademi.

“ Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale, me theks të veçantë paraburgimi “, u vlerësua  prezantimi më i mirë,  i prezantuar nga studentët Egzon Doli, Qëndresa Xharra dhe Kristina Gjini, nga kampusi i Gjakovës. 

“Gjykimet e krimeve të luftës në Kosovë”u vlerësua tema më e mirë  e prezantuar nga studentët Kushtrim Seferaj , EgzonPajaziti dhe Visar Perlaska, po ashtu nga Gjakova.

“Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare”,  u vlerësua për metodologjinë më të mirë, të prezantuar nga studentët Arjanit Godeni, Marjana Nikolla dhe  Marijeta Nikolla, studentë në degën e Gjakovës,  kurse tema  “Terrorizmi dhe IRA (Armata Republikane Irlandeze)” u vlerësua punimi më i mirë , iprezantuar nga studentët  Eas Hida dhe Albana Shehu, nga kampusi i Prishtinës. 

Prodekani Çollakaj tha se  përveç  tjerash studentët vetëm sa kanë përvetësuar edhe më shumë metodologjinë për hulumtimin, ngritjen profesionale dhe ngritjen e besimit në prezantimet dhe punimet shkencore. 

Share: