Unioni i Studentëve i Kolegjit AAB pjesëmarrës në prezantimin e hulumtimit rajonal të UN Women

28 Shtator 2023
Student Union of AAB College participating in the presentation of UN Women's regional research

Kryetari i Unionit të Studentëve të Kolegjit AAB Gent Anadolli ka marrë pjesë në prezantimin e hulumtimit rajonal të UN Women në Tiranë, bashkë me studentin Leon Ramadani.

Hulumtimi u realizua nga pesë studiues dhe të rinjtë nga vendet e rajonit ndërsa eksploron lidhjet mes zhvillimit të të rinjve, barazisë gjinore dhe sfidave të kohezionit social në rajonin e Ballkanit.

Genti dhe Leoni mësuan rreth detajeve të këtij hulumtimi dhe u takuan me figura të njohura të implementuesve të projekteve në Tiranë.

Gjithashtu u zhvillua edhe një bisedë me Ministren e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, ku u sigurua një perspektivë e rëndësishme mbi rolin e politikave publike në promovimin e barazisë gjinore dhe zhvillimit të të rinjve. Ndër të tjera u përmend edhe bashkëpunimi me Kolegjin AAB dhe kësaj ministrie, bashkë me ndonjë vizitë eventuale në Kosovë.

Share: