Zhvillohet ngjarja “DigIT AAB” me Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin AAB

21 Maj 2024

Është mbajtur ngjarja “DigIT AAB” me studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Kolegjin AAB, me fokus në sigurinë kibernetike dhe kërkesat për të në inxhinerinë automobilistike.

Në këtë ngjarje morën pjesë Fahri Breca ekspert i teknologjisë, Gent Shala ekspert i burimeve njerëzore, Enxhi Zogaj drejtoreshë dege në DigIT dhe Arbenita Bequku përfaqësuese e DigIT dhe Context.

Fahri Breca ndau ekspertizën e tij mbi inxhinierinë e kërkesave dhe analizën e biznesit, duke u ofruar pjesëmarrësve një kuptim të plotë të praktikave më të mira në mbledhjen dhe menaxhimin e kërkesave të projekteve.

Gent Shala si ekspert i burimeve njerëzore, dha këshilla të vlefshme mbi ndërtimin e karrierës, duke theksuar planifikimin strategjik për rritjen profesionale afatshkurtër dhe afatgjatë.

Enxhi Zogaj drejtoreshë menaxhuese në DigIT, foli për rëndësinë e fuqizimit të grave në industrinë e teknologjisë, ndërsa ndau udhëtimin e saj drejt lidershipit dhe avokoi për një përfaqësim më të madh të grave në industrinë e teknologjisë.

Arbenita Bequku përfaqësuese e Context dhe DigIT, diskutoi tendencat dhe sfidat më të fundit në inxhinierinë e sigurisë kibernetike të automjeteve, për të hedhur dritë mbi masat thelbësore që nevojiten për të mbrojtur automjetet e lidhura në një botë gjithnjë e më dixhitale.

Kjo ngjarje u ofroi pjesëmarrësve njohuri të thelluara dhe udhëzime të zbatueshme, si ndihmë për avancim në karrierat e tyre dhe të jenë në hap me zhvillimin e shpejtë të teknologjisë.

Share: