Euroshkenca në Kosovë 2013

Prishtinë: 29.05.2013 - 29.05.2013

Tipi: Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Organizator:

Kolegji AAB, Prishtinë