Kriminaliteti i organizuar dhe siguria e qytetarëve në vendet në tranzicion

Prishtinë: 28.09.2007 - 28.09.2007

Tipi: Konferenca e Dytë Regjionale Shkencore

Organizator:

FKN, University of Sarajevo dhe Kolegji AAB,