Sfidat e punësimit të të rinjve në periudhë tranzicioni: kualifikim-punësim-avancim

Prishtinë: 08.02.2020 - 08.02.2020

Tipi: Konferencë studentore

Organizator:

Fakulteti Ekonomik

Konferenca studentore e Fakultetit Ekonomik, do të shtjellojë këto tema:

  • Politikat aktive dhe pasive të tregut të punës në Kosovë
  • Sfidat e menaxherëve në ekonominë e bazuar në dije
  • “Big Data” – epoka e re e marketingut

Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve: 15 janar 2020

Abstraktet të dërgohen në: [email protected]