Etapat e mendimit sociologjik

5 Dhjetor 2016

Pjesa e dytë

Themeluesit

 

Charles-Louis de secondat

Baron De Montesquieu

 

 

 

 

Vijon nga numri i kaluar

Share: