Etapat e mendimit sociologjik

5 Dhjetor 2016

Pjesa e parë

Themeluesit

 

 

CHARLES-LOUIS DE SECONDAT

BARON DE MONTESQUIEU

 

 

Do ta quaja veten njeriun më të lumtur,

po të kisha mundësinë të bëja që njerëzit

të mund të shëroheshin nga paragjykimet e tyre.

Quaj këtu paragjykime, jo atë që e bën njeriun

të mos njohë disa gjëra, por atë që e bën të mos njohë vetveten.

 

Fryma e ligjeve, parathënie.

Share: