Arte

Fakulteti i Arteve është një mjedis i pasur i cili ofron programe me praktika të ndryshme studimore në art, dizajn grafik dhe arte vizuele, dizajn i modës, dizajn i lojrave dhe animacion, pikturë, muzikologji dhe koreografi. Me fokus të veçantë në vlerat njerëzore dhe gjetjen e rolit të artit në shoqëri, është një mundësi dhe vend ku kreativiteti i një studenti mund të zhvillohet dhe kultivohet në kuadër të vlerave dhe përgjegjësive në shoqëri dhe ndaj mjedisit.

Ofrimi i praktikës për të gjitha drejtimet e fakultetit u mundëson studentëve profesionalizëm dhe efikasitet përmes metodologjive dhe praktikave inovative të mësimdhënies që janë në përputhje me tendencat më bashkëkohore. Programet e ndryshme ne fakultetin e Arteve synojnë të trajnojnë dhe të përgatisin studentë me njohuri në zhvillimin e shumë formave te artit si dhe mediave bashkëkohore, duke përfshirë rrymat e artit që shfaqen jashtë hapësirave shkollore, galerive, hapësirave publike apo studiove te ndryshme te dizajnit

Dekanati

Fitim Aliu

Dekan U.D.

Ka diplomuar në Pikturë në Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës në vitin 2001, ku dhe ka vazhduar dhe përfunduar studimet e tij pasuniversitare në vitin 2005. Ai ka marrë pjesë dhe ka prezantuar veprat e tij në ekspozita dhe konferenca të shumta të karakterit rajonal dhe ndërkombëtar, përfshirë dhe ngjarje të organizuara nga shoqata italiane për arkitekturë, art dhe restaurim urban/ Itali, në vitin 2012. Aktualisht punon si Profesor dhe Prodekan i Fakultetit të Arteve në AAB në Prishtinë.

Nga viti 2003 deri në vitin 2007 ka qenë Kryetar i Shoqatës së Arteve Figurative për rajonin e Gjilanit, ku ka organizuar ngjarje të shumta artistike me të rriturit, por edhe të rinjtë dhe fëmijët, përfshirë koloni artistike, Olimpiadën e Lojërave pa kufij për fëmijët në Gjilan dhe shumë ekspozita për anëtarët e Shoqatë s së Arteve Figurative. Ai ka marrë pjesë edhe në ekspozita personale dhe kolektive në Kosovë dhe jashtë vendit . Nga 2000-2002 ai organizoi koloni të përbashkëta artistike Francë – Kosovë, në bashkëpunim me shoqatën ALFA nga qyteti Vernon i Francës .

Vizitat studimore : Francë, Angli, Shqipëri, SHBA, Itali, Greqi, Gjermani, Turqi, Bullgari, Austri, Belgjikë, Holandë, Hungari, Kroaci, Slloveni, Zvicër, Bosnje e Hercegovinë dhe Maqedoni . Në vitin 2000 ka fituar bursë nga HeinrichBellStiftung .

Ekspozitat personale:
2000 – Vizioni i nxënësve, Prishtinë dhe PhilipeAuguste, Vernon, FRANCË (edhe në vitin 2009);
2001 – Ish Komiteti Ekzekutiv i UNMIK-ut, Prishtinë dhe Departamenti i Kulturës, Prishtinë;
2009 – Ambasada Amerikane, Prishtinë, ICO, Gjilan dhe Departamenti i Kulturës Prishtinë;
Gjithashtu ka marrë pjesë në mbi 20 ekspozita kolektive dhe tre koloni artistike brenda dhe jashtë vendit.

Ligjëron lëndët:

Vizatim II

Vizatim i lire 2

Vizatim/Ilustrim

Elisa Nikolla

Koordinator për Mësimdhënie

Ka lindur në Lezhë të Shqipërisë. Studimet themelore në fushën e studimeve kulturore britanike dhe amerikane i ka përfunduar në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në vitin 2008. Më pas ka mbaruar studimet master në Universitetin Filologjik të Tiranës për “Komunikim Ndërkulturor-Turistik dhe Linguistikë” në vitin 2010.

Aktualisht vazhdon studimet e doktoratës në Sofje të Bullgarisë në Universitetin NBU, Departamenti i Dizajnit, me tezën “Kultura Vizuale, Komunikimi Vizual dhe Kultura Dixhitale si ndërdisiplina nga tradita tek inovacioni”.

Elisa Nikolla i është bashkuar Kolegjit AAB, nga viti 2013, si ligjëruese në Fakultetin e Arteve.

Ka qenë koordinatore në shumë projekte kulturore në organizata të ndryshme si CAAP, Terres des Hommes, World Vision, H.A.N.A si dhe për disa vite si bashkëpunëtore e revistës “FLATRA” kushtuar vetëm artit dhe stilit të jetesës.

Elisa Nikolla ka shërbyer si këshilltare e jashtme në Sektorin e Librit dhe Projekteve, në Drejtorinë e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog në periudhën Dhjetor 2021 – Dhjetor 2022, Tiranë.

Ajo ushtron detyren si Prodekane e Fakultetit të Arteve ne Kolegjin AAB që nga viti 2020 e në vazhdimësi.
Ka realizuar një sërë vizitash studimore në Itali, Greqi, Gjermani, Bullgari, Finlandë, Kroaci, Estoni dhe Maqedoni, ndërsa ka marrë pjesë në ekspozita dhe koloni të ndryshme kulturore-artistike me studentë të Kolegjit AAB si jashtë ashtu edhe brenda vendit.

Ekspozitë personale ndërkombëtare:
2020-Fort Worth Community Art Center,Texas, USA

Ligjëron lëndët:

  • Gjuhe Angleze 1
  • Gjuhe Angleze 2
  • Terminologji Profesionale Arkitekturale

Medina Ceko

Koordinator për Sigurimin e Cilësisë