Dizajn i Modës

Qëllimi dhe profili i programit

Ky programi trevjeçar ofron një trajnim të nivelit universitar që synon ofrimin e arsimit profesional në role të ndryshme të sistemit të modës. Programi fokusohet në hulumtimin, duke filluar nga kërkimet/hulumtimet në veshje, potencialet mund të shtrihen në fusha të tjera të botës te modës (aksesore, tekstile, enteriere, metodat e komunikimit të modës, ekspozimi i multimediase) dhe për disiplinat përkatëse të dizajnit (të projektimit dhe arkitekturës). Programi fokusohet në projekt dhe eksperimentimin teknik, si dhe ne risi kulturore dhe metodologjike me një vëmendje të veçantë në tregjet krijuese të dekadave të ardhshme; për këtë qëllim, ajo zhvillohet në dy shtigje hulumtuese të rëndësishme: atë të prodhimit industrial dhe atë të prodhimit në shkallë të vogël. Aftësitë e projektimit dhe ndjeshmëria kulturore janë zhvilluar në një konkekst hulumtues që zhvollohet/rrutullohet rreth trupit, hapësirë​​s, botës së shqisave dhe aspekteve më të padukshme që kontribuojnë në idenë e bukurisë që shkon larg përtej syrit. Dizajni i modës hulumton segmentet tradicionale të sektorit të tekstilit të veshjeve (njohja e materialeve, eksperimentimi me tekstile, stil dhe model-marrje, planifikimin e koleksionit dhe te aksesorëve) dhe kombinon ato me një arsim drejt kulturës vizuale dhe projektit, duke mundësuar një qasje kritike për fenomenin e modës, i menduar si një ngjarje, si një performancë dhe si një përfaqësim.

Rezultatet e pritshme

Rruga arsimore synon të pajisë studentin me teori të përshtatshme, mjete profesionale dhe të prodhimit, per te u perballur në tregjet aktuale që janë duke u transformuar rrënjësisht Dhe rI-dizajnuar. Nga njëra anë, programi përgatit profesionistë tradicionale të modës të tilla si stilistët, model-marrësit e tekstilit, dhe dizajner te aksesoreve që operojnë në kompani dhe studiot profesionale, dhe dizajnerte aftë për të punuar në fushën e komunikimit të modës dhe ekranit (shitje me pakicë, industria botuese, show biznesit). Nga ana tjetër, programi është i fokusuar në sigurimin/ofrimin e dizajnit, të marketingut dhe mjetet e komunikimit që do të çojnë në zhvillimin e ideve të biznesit në tregjet e reja dhe nëpërmjet përdorimit të mediave të reja. Gjatë programit tre-vjeçar në BA Dizajnit të Modës, studentët janë të inkurajuar të marrin pjesë në gara dhe për të zhvilluar projekte të jashtme që do te përgatisin ata për përvojat e ardhshme në kompanitë dhe në kontekste të ndryshme kulturore si në Kosove dhe jashtë vendit.

Niveli dhe grada akademike

Bachelor(BA) ne Dizajnin e modes

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin Dizajnimodes zgjasin 3 vite, 180 ECTS me gjithsej 6 semestra. Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 per Semester, respektivisht 60 per vit akademik

Viti I

Dizajni I Modes II -Metodologjia/Koncepti, 18 ECTS

Metodologjia: qëllimi i modulit eshte te mësoj nxënësve një metodë te arritjes nga ideja deri në prodhimin e veshjes, duke kaluar neper fazat e ndryshme krijuese dhe dizajnuese: studimi i nje konceptit dhe nje stili, realizimi i nje prezentimi te emocioneve, komunikimi i një temë përmes imazheve, elaborimi i formave, modeleve, paletes se ngjyrave dhe materiale. Secili student do të planifikoj dhe zbatoj një shumëllojshmëri të metodave të dizajnit të përdorura në botën e modës dhe dizajnit. Ngjyra prezanton paleten kromatike dhe ndihmon studentetper të përcaktuar sistemet përkatëse të nevojshme për zhvillimin e projektit

Ilustrimi i Modes / Vizatimi trupit te Njeriut, 6 ECTS

Ilustrimi I Modes:Ky modul synon të mësoj nxënësit si të përdorin mjete moderne vizatimi dhe format e tij ekspresive dhe dekoruese. Moduli gjithashtu u mundëson studenteve që të kuptojnë domethënien e vizatimit duke filluar nga modeli i modës deri në vizatim teknik. Vizatimi trupit te Njeriut: Moduli prezanton modelet themelore përfaqësuese të trupit të njeriut dhe synon zhvillimin e nivelim e shprehjes se studentëve që do të lejojë që ata të kenë një vizion personal të imazhit të trupit.

Teknologjite Digjitale dhe Aplikacionet– Vizatimi Digital, 6 ECTS

Vizatim Digjital: Moduli i lejon nxënësit për të fituar nocionet bazë teorike dhe praktike të përfaqësimit te grafikes digjitale dhe redaktimi fotove nëpërmjet programeve të tilla si Photoshop dhe Illustrator.Moduli synon të pajisë studentët me elementet themelore për vizualizim dhe prezantim te projekteve, qe në mënyrë progresive të krijojë një portofol personal dixhitale duke filluar nga viti i pare

Dizajni I Tekstilit I – Dizajni I Tekstilit – Kultura e Tekstilit, 12 ECTS

Dizajni I Tekstilit : moduli dëshiron të sjellë nxenesit më afër procesit te hartimit të pëlhurave dhe tekstileve. Kjo i lejon ata të kuptojnë funksionalitet, estetikë dhe recitime teknologjike të tekstileve duke hulumtuar, duke filluar nga përvoja reale, disa nga hapat më të rëndësishëm në procesin e transformimit të tekstilit, në të cilën dizajneri mund të ndërhyjë në një mënyrë vendimtare. Kultura e Tekstilit: Moduli prezanton studentët me materialet e përdorura në prodhimin e rrobave dhe aksesorëve, me metodologjitë tradicionale teknologjike, si dhe për aplikimet më të avancuara të përdorura nga kompanitë ndërkombëtare te tekstilit. Moduli është i mbështetur nga një bibliotekë e tekstilit për t’u përdorur si një vend për eksperimentim dhe studim.

Gjuhe Angleze I, 3 ECTS

Objektivi kryesor i këtij kursi është për të futur studentët në nivelin e mesëm ne Strukturat e gjuhës angleze dhe të jenë të përgatitur për një komunikim të nivelit të avancuar. Studentët do të jenë në gjendje të kuptojne një tekst në gjuhën angleze duke përdorur fjalorin (profesionale / arkitektonike). Njohja e përgjithshme të gramatikës së gjuhës angleze eshte obligative (2 fjalorë gjuhësore, botime të reja)

Historia e Konstumit dhe Modes I, 6 ECTS

Historia e kostumit dhe Moda Lenda fokusohet në analizën e kostumeve – duke përfshirë rroba, pajisje,stile te flokeve dhe grim – si një formë e gjuhës individuale dhe kolektive dhe të komunikimit brenda shoqërisë në periudha të ndryshme historike. Kjo analizë përfshin edhe evoluimin historik në krijimin e kostumeve (teknikat e prerjes, përdorimi i materialeve) deri në fund të vitit 1500. Lenda gjithashtu ofron nocionet e para se si sistemi actual i modës është e strukturuar, duke futur studentët në ngjarjet më të rëndësishme të modës që ndodhin.

Teknikat per rrobaqepsi, 6. ECTS

Teknikat per rrobaqepsi: Qëllimi i kësaj njësie është të sigurojë teknikat themelore per rrobaqepsi, të nevojshme për të prodhuar veshjet që do të zhvillohet në vitet në vijim. Studentët të fitojnë aftësitë e para te nevojshme për të krijuar modele në mënyrë autonome dhe profesionale (nga model, duke aplikuar mbi pëlhurë, prerja, pëlhurë dore dhe makineri prodhuese). Njësia përfshin kurs aussi vit intensiv në Dhena, All cila Top heton më tej teknologjinë 3D të dobishme për të fituar më shumë aftësi dhe know-how e formave materialeve dhe metodave të tyre të përpunimit manual. Teknologjive të ndryshme dhe materiale janë të testuar, nuk mund domosdoshmërisht të gjitha të cilat çojnë në krijimin e një qëllim të vishen realizimin e shumë detaje rrobaqepësi.

Teknologjite Digitale dhe aplikacionet, CAD. 6 ECTS

CAD: Moduli jep mjetet e nevojshme për të lexuar dhe të përfaqësojë projektin, dhe siguron rregullat e formularit nëpërmjet përdorimit të AutoCad, me një evolucion nga 2D në 3D vizatim, dhe për zhvillimin e vizatimit teknik për të ilustruar modelet qe do të shkojnë në prodhim.

Gjuha Angleze 2, 3 ECTS

Objektivi kryesor i kesaj lende është për të futur studentët në nivelin e mesëm të strukturave të gjuhës angleze dhe të jenë të përgatitur për një nivel me te avancuar komunikimi, Studentëtkane obligim fjalorin perofresonal (profesionale / arkitektura). Poashtu, eshte e nevojshme një njohuri të mesme të përgjithshme të gramatikës së gjuhës angleze.Dy fjalorë gjuhësore, botime të reja.

Viti II

Dizajni I Modes II- Metodologjia/Koncepti, 18. ECTS

Metodologjia: përmes kësaj lënde studentët janë të aftesohen edhe me tej në zhvillimin e një koleksion të plotë personal (paleta e ngjyrave dhe pëlhurave, veshje emblematike), e cila ilustron temë të caktuar për studentet ne çdo kohë, nga faza e konceptit deri në realizimi i rrobave aktuale.

Model-marrjes I (Pattern-making I), 12 ECTS

Model-marrjes I Kjo lende ka për qëllim të mësimdhënies te studentët teknikat e brejes se veshje të ndryshme që përbëjnë një koleksion të modes; ne te njejten kohe duke shtyer nxënësit për të fituar kompetencat per te aplikuar patternmaking (modelet për pantallona, fustana, suporet), deri në realizimin e një libri përfundimtar ku të gjitha skemat themelore dhe variantet e tyre per një koleksion të plotë janë kataloguar. E gjithe kjo I shtyen nxënësit të zhvillojnë disa prototipa duke përdorur teknika industriale dhe rrobaqepësi.

Historia e Artit Bashkëkohor, 6 ECTS

Lenda synon të pajisë studentin me mjetet analitike të nevojshme për të artikuluar një vizion dinamik dhe kritike te imazheve brenda shoqërisë bashkëkohore. Lenda është e strukturuar si një hulumtim ndërdisiplinore të prodhimit artistik në shekullin e njëzetë (artet pamore, kinema, TV, dhe teknologjive të reja) me një kuadër metodologjik të referencës që privilegjohet në qasje historike / antropologjike dhe analiza e disa dokumenteve (imazhe dhe dokumentarë). Nëpërmjet studimit të artistëve dhe levizjeve te ndryshme historike, stilet dhe tendencat kulturore, Klasa ilustron ndryshim nga modernitetit ndaj bashkëkohësisë.

Tekstil Dizajn II,Teknika te rrobaqepësise, Trikotazh, 6 ECTS

Tekstil Dizajn II Teknika te rrobaqepësise: Qëllimi i këtij moduli është që të sigurojë teknikat themelore te rrobaqepësise, të nevojshme për të prodhuar veshjet që do të zhvillohen gjatë viteve në vijim. Studentët të fitojnë aftësitë e nevojshme për të krijuar se para modele në mënyrë autonome dhe profesionale (nga aplikimi, model mbi pëlhurë, prerja, pëlhurë pune dore dhe pëlhurë e prodhim makinës). Moduli përfshin gjithashtu një kurs intensiv për Moulage, i cili edhe më tej hulumton teknikat 3D te dobishme për të fituar më shumë aftësi per format e materialeve dhe të përpunimit manual. Trikotazh: studentët mësojnë teknikat e fijeve se si janë transformuar dhe dizajnuar; struktura, karakteristikat fizike dhe proceset krijuese mund të gjenerohen prej disa nga keto teknika. Nxënësit analizojnë projektet në të cilën teknika e thurjes bëhet një matricë e krijimtarisë dhe design.

Marketing dhe Menaxhim, 6 ECTS

Marketing dhe Menaxhim Lenda jep studenteve njohuri rreth MODA Pret-a-porter fashion, Haute Couture, ndermarrjeve vete menaxhuese- duke përfshirë tregjet më të fundit online. Qëllimi i ksaj klase është të ndihmojë nxënësit të kuptojnë nevojën për të hartuar me një sy në të dy konteksin ekonomik dhe tregut, por edhe për të çojë ata për të përcaktuar kostot dhe çmimi dhe të hartojë një plan biznesi, të dyja të nevojshme kur nxenesit zhvillojne koleksionin e tyre të modës, një markë ose njëri është aktiviteti i vetë biznesit.

Dizajn I Aksesoreve, 3 ECTS

Dizajni I Aksesoreve Aksesore pune dore – Ky modul prezenton dizajnin dhe prodhimin e aksesoreve pune dore, duke avancuar aspektin manual dhe eksperimental te hulumtimit. Aksesore Industrial: moduli i mëson studentët për të dizajnuar aksesore, duke filluar nga një formë të caktuar, duke i udhëhequr ata përmes një hulumtimi tërësor të materialeve dhe teknikave të prodhimit, sipas një plani të zhvillimit të produkteve. Aftesia per t ebere dallimin mes aksesoreve pune dore dhe ato industrial duke u nisur nga dizajni dhe produkti.

Fotografi, 3 ECTS

Fotografia, si një shprehje krijuese, është një pjesë integrale e arteve dhe i takon atyre formave të prodhimit artistik qe përfshijnë mendim, imagjinatë, dhe ndjenjën e projektit të autorit, nëse ai është një fotograf, një dizajner, ose një artist. Lenda nuk ka ndërmend për të mësuar teknikat analogjike ose dixhitale te fotografise, por ajo synon transferimin e disa koncepteve themelore që lidhen me aftësinë për “aftesine te shohin” dhe “aftësinë për të lexuar” imazhet fotografike, në lidhje me një qasje moderne të dizajnit që e konsideron nderthurjen disiplinave të ndryshmem, qe bashkveprojnë me medium fotografike.

Semiotika, 3 ECTS

Lenda ofron mjetet teorike-metodologjike te nevojshme për të kuptuar funksionimin e sistemit të modës: mënyrat nëpërmjet të cilave ajo prodhon kuptime, vlerat dhe identitetin si dhe marrëdhëniet midis modës dhe dizajnit dhe midis modës dhe komunikimit në mënyrë që të shtyej nxënësit për të përcaktuar dhe strukturuar koncepte të dizajnit dhe për të zhvilluar një vizion të ndërgjegjshëm te fenomenit te MODES.

Ilustrimi, 3 ECTS

Kjo lende është definuar sinjë vazhdim imodulit të parëte Illustrimit te Modes. Eshte klase qe studion ne detale Aplikacionet, stilet dhr teknikat e Ilustrimit te perdorura gjate hulumtimit ne kontekst ndërdisiplinore.

Viti III

Model-marrjes II (Pattern-making II), 18 ECTS

Model-marrjesII Kjo klase i shtyen nxënësitpër të hulumtuar aftësitë e fituaranë vitet e kaluarapërmes krijimit tërrobavetë personalizuar, duke filluar nga skicën, pastaj memodel,deri nëprodhimin eveshjevetë gatshmenë të gjitha.

Dizajni I MODES III, 6 ECTS

Fashion DesignIII Studentëtqë zgjedhinkëtë klase janë të obliguarpër të hartuarnjë koleksionpersonal, frymëzuar ngatematqëjanë propozuarpër çdo vit. Mbledhja/Koleksioni është pjesë epunës së tyrepërfundimtardhe përfshin: Hulumtim(zhvillim koncepti dhereferencateorike), pjesë edizajnit(paleta engjyra tepëlhures, prodhimi)dhezbatimi i3/5 eveshjeve.

Teknologjia e Materialeve, 3 ECTS

Teknologjiae Materialeve Kjo lende e vitir teIII-teofronthemeletteorike-praktike të nevojshme për tëorganizuar dhe menaxhuarmbledhi/showdhe per te treguarpër sektorin emodës. Eksperiencapraktikesynon në prodhiminenjëngjarjeqarkullueseqëmundtëprodhohetindividualishtosenëgrupe. Ajo përfaqësonnjë mbështetjeteknike dheekzekutiveneMjedisin eModes.

Historia e Kostumeve dhe Modes II, 6 ECTS

Ne ket epjesen e dyte te historise se kostumeve dhe modes, studentëtdo të analizojnëidealinestetiktëçdo periudhe historikenë lidhje mekontekstinsocio-kulturor, politik dhe fetar.Qëllimi është për të kuptuar arsyenpërsesiluetaspecifike, materialet dhe ngjyrat qe janë zgjedhurduke filluarnga 1600deri nëtë tashmen.

Dizajni i Markes, 3 ECTS

Kjo lende fokusohet nënjë studimnë thellësitëhulumtimit, analizadhe interpretimimjetet e nevojshme përtë kuptuarfenomenetsocio-kulturore vendimtare përpërcaktimin eidentitetit tëmarkës sëkompanive dheshërbimeve.Studentëtdo të analizojnëevolucionin eshoqërisëdhe të gjithasinjalet që vijnënga konsumatorët, nëmënyrë që të parashikojnëtendencatdhe shijetbazë tëvlerësimeveqëkalojnëtërthorazibotën e grafikës, dizajnin dhe reklamat,tekstilin dhedizajnin e modës, si dhe dizajn të brendshëm dhetë shitjes me pakicë. Nje pjesee lendesështë e përkushtuar përnjë projekt hulumtuesqë synonpërkufizimin enjë skenarivizual qëidentifikonkonceptetvizuale dhe/ osedrejtimin përdizajnin e markës.Kursi trajnon zhvillimin e një shifreprofesionale,e interpretuarnëpërmjet gjuhësekspresive . Kjo shifer shfaq tiparet eidentitetit tëmarkësdhepërfaqëson krihuesin nënjë mënyrë origjinaledhe strategjik

Estetika, 3 ECTS

Estetikë Lenda theksonçështjet dhetemat që lidhen megjendjen eartit bashkëkohordhe kulturës. Studentët do tëfitojnënjohurifilozofike te estetikësdhe do tëanalizojëtrendet aktualenë hulumtimetartistike.Nësemestrin e parëstudentëtdo tëstudiojnëthemelet e dijesestetike, nga aspektet tradicionale deri tek atobashkekohore , ndërsa nësemetrin e dytë, studenti dotë hulumtojgjendjen ekërkimitnë një periudhëkarakterizohet nganjohja e sakrifices.

Stilimi I Modes dhe Komunikimi, 3 ECTS

StylingModa dheKomunikimi Studentëtqëzgjedhin lenden e Stilimin e Modës dhe tëKomunikimit, janë tëmësuar se sipër të hartojnenjë ngjarjeqë tregonkoleksionetpërmes leximit dhe deshifrim të gjuhes se modës. Sipas interesave tësecilit nxënës, procesi idizajnitdo të fokusohet nëfushat ekomunikimit, drejtimin e artitdhe stilim.

Kostume teatri, 3 ECTS

Klasa fokusohet në projektimindhe realizimin ekostumeveteatrorepër shfaqjetreale, jo vetëmduke nënvizuardallimetme rrobat e modës, por edhenevoja për tëlidhjen mes projektit te Kostumeve te Teatrit dhe interpretimin ne ndonje shfaqje te caktuar. Lenda përfshin njëanalizë krahasuese ndërmjetkarakteristikave stilistiketë kostumevehistorikemereferencë teevolucionit te tyrenëkostumeteatrale.

Historiae Kinemasëdhe Video, 3 ECTS

Historiae Kinemasëdhe Video Lenda ka objektivatë ndryshme: futjen e nxënësve nëaudiovizualetë lidhura me tematnë përgjithësi, dhe më konkretishtnëindustrinë e filmit; Analiza e marrëdhënieve në messpektatoritdhefilmit,në mënyrëqë nxënësit tëshohinfilmim nga nje këndkritikedhe efektive; Mësimi i gjuhes sekinemasë dheteknologjive të lidhura te kinemane; mesimi i marrjes se hapave per realizimin e nje filmi, analiza e modalitetevepër të lexuardhe për të kuptuarnjë script/ film; Hulumtimi ilëvizjevekryesore tëhistorisë sëkinemasëdhe autorëvemë te rëndësishme.

Projekti Final I Diplomes , 12 ECTS

Projekti i Diplomesofron një përvojëparim-bazepër studentëtnë vitin e funditnëBA neProgramit emodës.Studentët mund të zgjedhinnje nga lendetthemelor te Modes ne Programin e Dizajnit, te tilla si: Dizajni i Librit,ReklamimdheMultimedia, apo edhe ndonje kombinim ne mes. Kjo klaseu jep nxënësvenjë mundësipër të provuaraftësinëe tyre përzgjidhjen epavarur, dhe detyra te vetë- gjeneruar nëpunën e fushës sedizajnit të modës. Ata duhet tëaplikojnë ne hulumtimin e tyre konceptet dheaftësitë e fituara gjate programit. Duke perfunduar gjitha keto detyra me sukses, studentët do tëplotësojnë standardetakademikedhe krijueseqë lejojnëDizajnin e Modesne AAB, për të fituarBA. Projekti Diplomaduhet të plotësohetnga të gjithë studentëtgjatë mandatit të tyrepërfundimtar tëstudimitnë programinBA te Modës se Dizajnit, ne Institucionin AAB. Mentorëte studentëvedo të zbatojnëkritere të rreptalidhur me projektindiplomën.Gjatepërgaditjes seprojektet e tyre, studentet do të kenënëdispozicionnjë periudhëoptimal të kohës. Ata do te kene semestrin e 6-te,të vitit të tretë, për të arriturqëllimet e tyrepër një projekt me kompleks, dhe të suksesshëm. Sipas përvojësvendoredhe ndërkombëtare, nxenesit më të suksesshëm te projektit te diplomes do te prezentohen para institucioneve kulturore, TV, Media dhe kompanive industriale. Nëkëtë rast,përfitimet do të jenëreciproke. Projekti do të përfshijëpërgatitjene portofolitdhe realizimi injë koleksionprej 10veshjeveqë përfaqësonidentitetine tyre si Dizajner i modës nëtregun e modës.