Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit i Kolegjit AAB bashkëorganizator në Konferencën Ndërkombëtare të Universitetit të Tetovës

19 Maj 2023
Faculty of Physical Culture and Sports of AAB College co-organizer in the International Conference of the University of Tetova

Është mbajtur Konferenca e 8’të Ndërkombëtare Ballkanike në Shkencat Sportive, ku bashkëorganizator ishte Kolegji AAB me Universitetin e Tetovës (IBCSS). Në këtë konferencë profesorët e Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit prezantuan punimet e tyre, ndërsa pati interesim të madh nga pjesëmarrësit e tjerë.

Poashtu profesorët ishin pjesë edhe e paneleve drejtuese në sesionet e prezantimeve të punimeve.

Share: