Ftesë për pjesëmarrje në debatin ” Liderët lindin apo krijohen”

20 Shkurt 2017
schedule 22.02.2017
Ftohen studentët të marrin pjesë në aktivitetin studentorë (debati “Liderët lindin apo krijohen”), që do të mbahet ditën e mërkurë me datë 22.02.2017 në ora 13.00 në bibliotekën e kampusit të Ferizajt.
Në debat do marrin pjesë studentët nga fakulteti i gjuhës angleze përballë studentëve nga fakulteti i ekonomikut. 
Grupi i gjuhës angleze –  arsyetojnë teorinë liderët lindin dhe kundërshtojnë teorinë liderët krijohen me raste konkrete
Grupi i ekonomikut – arsyetojnë teorinë liderët krijohen dhe kundërshtojnë teorinë liderët lindin me raste konkrete.
Debati do mbahet në gjuhën angleze dhe të pranishëm në debat do jenë profesorë dhe përfaqësues nga dekanatet.  
 
Për informata shtesë shiqoni agjendën e bashkangjitur.
 
Administrata
 
 
 

Share: