Kolegji AAB dhe Instituti i Sociologjisë së Shqipërisë vazhduan marrëveshjen institucionale

8 Korrik 2021

Marrëveshja për bashkëpunim institucional mes Kolegjit AAB dhe Institutit të Sociologjisë së Shqipërisë e nënshkruar që në vitin 2015 është vazhduar sot për një afat të pacaktuar.

Raportet e shkëlqyera mes dy institucioneve dhe organizimi i konferencave dhe aktiviteteve të tjera deri tani si dhe planifikimi i aktiviteteve të ndryshme që do të mbahen në të ardhmen, kanë bërë që Drejtori i përgjithshëm i Institutit të Sociologjisë së Shqipërisë, Prof. Dr. Lekë Sokoli dhe Rektori i Kolegjit i AAB, Dr.Sc. Bujar Demjaha, e në përkrahje edhe nga dekani i Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, Prof. Dr. Besim Gollopeni të nënshkruajnë vazhdimin e këtij bashkëpunimi institucional.

Marrëveshja ngërthen bashkëpunimin në fushën e organizimit të konferencave të përbashkëta, pjesëmarrje aktive në të gjitha aktivitetet e planifikuara: seminare, tryeza, aktivitete shkencore e kulturore, shkëmbim të stafit akademik dhe shkencor, publikime të përbashkëta në revistën “THESIS” dhe revistën shkencore të Institutit të Sociologjisë së Shqipërisë.

Në takim morën pjesë edhe prorektorja Venera Llunji dhe Dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale të Kolegjit AAB, Hysen Kasumi.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19