Kolegji AAB dhe Oda e Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi ndërinstitucional

27 Janar 2021

Në Kolegjin AAB u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit mes Kolegjit AAB dhe Odës së Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës.
Qëllimi i Marrëveshjes është lidhja e mësimnxënies teorike me punën praktike për një progres më të mirë ekonomik.

Ky bashkëpunim do të realizohet përmes ofrimit të punës praktike të studentëve të Kolegjit AAB, në Kompanitë turistike dhe hoteliere; zhvillimit të temave të diplomës duke u mundësuar studentëve, krahas udhëheqjes teorike/shkencore edhe udhëheqjen praktike të punës së diplomës në kompanitë turistike dhe hoteliere; angazhimit të AAB-së në zgjidhjen e problemeve praktike/shkencore të OHTK;si dhe organizimit të punës praktike dhe punës sezonale për studentët e AAB në Kompanitë turistike dhe hoteliere.

Marrëveshjen e nënshkruan z. Hysen Sogojeva, kryetar i OHTK-së dhe Prof. Ass.Dr. Venera Llunji, prorektore per Bashkëpunim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Koelgjin AAB. Në takim more pjesë: z. Skender Thaçi, nënkryetar i OHTK-së, znj.Gentiana Gashi, asistente administrative në OHTK si dhe profesoreshë Roberta Bajrami nga Kolegji AAB.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19