Kolegji AAB, në kuadër të Fakultetit të Psikologjisë, do të hapë së shpejti Laboratorin e Parë të Psikologjisë Klinike në Kosovë.

16 Qershor 2020

Ekskulizive: Kolegji AAB, në kuadër të Fakultetit të Psikologjisë, do të hapë së shpejti Laboratorin e Parë të Psikologjisë Klinike në Kosovë.
Ky Laborator do t’u krijoj mundësi studentëve të vëzhgojnë dhe praktikojnë punën profesionale të psikologut klinik, bazuar në modelet e universiteteve dhe institucioneve më prestigjioze në botë.
Kolegji AAB, përmes këtij projekti do të mundësoj ndërlidhjen e teorisë me punën praktike.

Share: