Ligjëratë për studentët e Kolegjit AAB nga Dr. Fadbi Osmani

21 Dhjetor 2021

Fakulteti i Shkencave Sociale ka organizuar ligjëratë virtuale me profesorin Fabdi Osmani nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, me temën “Aspektet edukative dhe të nxënit në zhvillimin e hershëm të fëmijës”.

Të pranishëm në ligjëratë ishin studentët e vitit të tretë të këtij fakulteti, të cilët dhanë mendimet e tyre rreth temës, duke shtruar edhe pyetje.

Share: