Nga 06 prilli, procesi mësimor kalon online

5 Prill 2021

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju informojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e pandemisë Covid-19, nga data 06 prill 2021 (e martë), procesi mësimor në Kolegjin AAB do të kalojë online.

Ligjëratat, sipas orareve të deritanishme, do të mbahen përmes platformës e-service në klasat virtuale.

Ndryshe, përveç procesit mësimor, Kolegji AAB në të tri degët e veta do të ofrojë shërbimet administrative, financiare e teknike sipas orarit të rëndomtë gjatë tërë kohës, duke respektuar në mënyrë rigoroze zbatimin e masave në fuqi (mbajta e maskës, respektimi i disancës, mbajtja e higjienës, etj.).

Sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës, kjo formë e mësimit do të mbetet në fuqi deri më 18 prill 2021.

Studentët luten që nëse kanë paqartësi rreth njoftimit, të kontaktojnë me referentët përkatës, ndërsa për probleme teknike me e-service, luteni të kontaktoni zyrën për zhvillim softuerik.

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Share: