Njoftim për studentët e vitit të dytë të fakultetit Ekonomik, dega në Ferizaj

30 Mars 2017

Njoftohen studentët e vitit të dytë të fakultetit Ekonomik që për shkak të mungesës së prof. Agim Krasniqit nuk do të mbahen ligjeratat në lëndën Financat Publike, prandaj në orar të kësaj lënde, studentët e grupit të rregullt do të mbajnë ushtrimet në lëndën e Marketingut me orar:

Dt.30.03.2017
Grupi i rregullt: prej 14:00-15:30 Ushtrime (zëvendësim i datës 31.03.2017) dhe prej 15:30-17:00 Ushtrime (zëvendësim i datës 07.04.2017).

Ndërsa studentët e grupit pa shkëputje nga punë do të mbajnë ushtrimet në lëndën e Makroekonomia II me orar:

Dt.30.03.2017
Grupi pashkeputje: 17:00-18:30 ushtrime (zëvendësim i datës 28.03.2017).

Ligjeratat në lëndën Financa Publike do të zëvendësohen javën që vjen me orar:

Dt.06.04.2017
Grupi i rregullt:
14:00-15:30 (Ligjerata të datës 06.04.2017)
15:30-17:00( Ushtrime të datës 06.04.2017)
Grupi pashkeputje:
17:00-18:30 (Ligjerata të datës 06.04.2017)
18:30-20:00 (Ligjërata zëvendësim i datës 30.03.2017)

Dt.07.04.2017
Grupi i Rregullt:
14:00-15:30 (Ligjerata zëvendësim i datës 30.03.2017)
15:30-17:00 (Ushtrimet zëvendësim i datës 30.03.2017)

 

Administrata

Share: