Njoftim për studentët e vitit të dytë të fakultetit Ekonomik

27 Mars 2017

Njoftohen studentët e vitit të dytë të fakultetit Ekonomik që sot me datën 27.03.2017, për shkak të mungesës së prof. Seb Bytyqi, ligjëratat do të zëvendësohen sipas këtij orari:

Sot me dt.27.03.2017 do të zvillohen ligjëratat e lëndës Lidershipi prof Nazmi Iballi ( të dt.05.04.2017) sipas këtij orari
13:00-14:30(Ligjerata)
14:45-16:15(Ushtrime)

Ndërsa me date 05.04.2017 do të zhvillohen ligjëratat e lëndës Ndërmarrësia dhe Nvm-të prof Seb Bytyqi sipas këtij orari:
10:30-12:00(Ligjerat)
12:15-13:45(ushtrime)

Administrata

Share: