Njoftim për studentët e vitit të II-të – Fakulteti Gjuhë Angleze

11 Nëntor 2016

Njoftohen studentët e vitit të II-të – Fakulteti Gjuhë Angleze që me dt.14.11.2016(E hënë) do të mbani  ushtrimet nga lënda “Morfologji e gjuhës angleze” Zana Nura dhe ligjëratën nga lënda “Pasqyrë e letërsisë anglo-amerikane”Prof.Vlera Ejupi si në orarin e shënuar më poshtë.Ky ndryshim vlen vetëm për dt 14.11.2016(E hënë)

Orari  i orëve do jetë si vijon :

Morfologji e Gjuhës Angleze –  Ass.Zana Nura nga  ora 12:00-13:30
Pasqyrë e letërsisë anglo-amerikane – Prof.Vlera Ejupi ora 13:30-15:00

Gjithë të mirat,

Administrata.

 

Share: