Njoftim për studentët e vitit të II-të – Fakulteti Gjuhë Angleze

4 Nëntor 2016

Njoftim për studentët e vitit të II-të – Gjuhë Angleze,që me dt.07.11.2016(E hënë) do të mbani zëvendësimin e orëve të humbura  nga lënda “Pasqyrë e letërsisë anglo-amerikane” Prof.Vlera Ejupi.

Orari i zëvendësimit të orëve do jetë si vijon :

Pasqyrë e letërsisë anglo-amerikane – Prof.Vlera Ejupi  nga ora 11:15-15:00

Gjithë të mirat,

Administrata.

Share: