Njoftim për studentët e vitit të III- Fakulteti Juridik

7 Dhjetor 2016

Njoftohen studentët e vitit të III-të – Fakulteti Juridik , që të shtunën me dt.10.12.2016  do të mbajnë orë bllokë nga lënda “Praktikë Juridike I” Prof.Mensut Ademi .

Orari i mbajtjes së ligjëratës do jetë si vijon :

” Praktikë Juridike I “- Prof.Mensut Ademi duke filluar nga ora 09:00-12:45.

Ndërsa zëvendësimin e orëve nga lënda “Procedurë civile” Prof.Albert Zogaj do e mbani me dt.17.12.2016(E shtunë) duke filluar nga ora 09:00-12:45

Gjithë të mirat,

Administrata!

Share: