Njoftim për studentët e vitit të III-të – Fakulteti GJUHË ANGLEZE

8 Prill 2017

Përshëndetje të nderuar studentë,ju njoftojmë se me datë 11.04.2017(E martë) do të mbahet kolokfiumi nga lënda “Gjuhë Gjermane” Prof. Ilir Krusha , kolokfiumi do të mbahet pas ligjëratës së rregulltë që keni sipas orarit. 

 
P.s.: Sa i përket lajmërimit të mëhershëm me email nga dekanja Venera Llunji ju njoftojmë se nuk aprovohet ora që ishte e caktuar më parë ( 08:30 ) por do të mbahet sipas orarit të lartëcekur.
 
Orari i kolokfiumit është siç vijon:   14:00-15:00
 
Gjithë të mirat!

Share: