Njoftim për studentët e vitit të III-të – Gjuhë Angleze

15 Nëntor 2016

Njoftohen studentët e vitit të III-të – Gjuhë Angleze, ju njoftoj që me dt. 17.11.2016(E enjte) do të mbani zëvendësimin e ushtrimeve nga lënda “Morfologji e gjuhës angleze” Zana Nura dhe pastaj vazhdoni  ligjeraten e lëndës “Metodat dhe teknikat e temës së diplomës” Prof.Qatip Arifi.

Orari  i orëve do jetë si vijon :

Morfologji e Gjuhës angleze –  Ass.Zana Nura nga  ora 10:30-12:00
Metodat dhe teknikat e temës së diplomës- Prof.Qatip Arifi nga ora 12:30-14:00

Gjithë të mirat,

Administrata!

Share: