Njoftim për studentët e vitit të parë, fakulteti Juridik

18 Nëntor 2016

 

Njoftohen studentët e vitit të parë, të fakultetit Juridik që me datë 18.11.2016 do të zëvendësohen ushrimet e humbura të datës 09.11.2016 në lëndën ” Historia e shtetit dhe e së drejtës” me Ass. Qazim Reka. Orari i zëvendëmimit do të jetë si vijon: 
Grupi i rregullt me orar prej 15:00-15:45
Grupi pa shkeputje nga puna me orar prej 16:00-:16:45
 
Administrata
 
 

Share: