Njoftim për studentët e vitit të parë të fakultetit Shkenca Sociale

3 Maj 2017
 
Njoftohen të gjithë studentët e vitit të parë të fakultetit të Shkencave Sociale, dega në Ferizaj që për shkak të mungesës së prof. Nazli Tyfekçi, ditën e Premte, me datë 05.05.2017, orët e ligjeratave në lëndën  Gjuhë Angleze do të zëvendësohet më ligjerata në lëndën Pedagogji, prof. Shefqet Muliqi në terminet si vijon:
 
Grupi i rregullt  13:15 – 14:45 dhe grupi pa shkëputje nga puna 16:30 – 18:00 (zëvendësim)
Grupi i rregullt 14:45 – 16:15 dhe grupi pa shkëputje nga puna 18:10 – 19:40 ( ligjerata të rregullta)
 
Ndërsa me datë 12.05.2017 do të mbahen ligjeratat e humbura në lëndën Gjuhë Angleze në terminet:
 
Grupi i rregullt  13:00 – 14:30 dhe grupi pa shkëputje nga puna 16:30 – 18:00 (ligjeratat e rregullta)
Grupi i rregullt 14:45 – 16:15 dhe grupi pa shkëputje nga puna 18:10 – 19:40 ( zëvendësim).
 
Administrata
 

Share: