Njoftim për studentët e vitit të I-rë – Fakulteti Ekonomik

15 Nëntor 2016

Njoftohen studentët e vitit të I-rë – Fakulteti Ekonomik që me datë 16.11.2016 (E mërkurë) ligjëratat nga lënda: “Mikroekonomia” me Prof.Gelina Maliqi do t’i mbani nga ora 12:45-14:15 si dhe nga ora 14:30-16:00 për shkak që me datë 23.11.2016(E mërkurë) Prof.Gelina Maliqi nuk mund të jetë prezente në ligjërata. 

Suksese,

Administrata.

Share: