Njoftim për studentët e vitit të I-rë , Fakulteti JURIDIK

14 Dhjetor 2016
Njoftohen studentët e vitit të I-rë , Fakulteti JURIDIK që me dt.21.12.2016 (E mërkurë) do të mbani orë bllokë nga lënda : “E drejta kushtetuese” Prof.Arif Riza.
 
Orari i mbajtjes së ligjëratave do jetë si vijon :
 
E drejta kushtetuese – Prof.Arif Riza duke filluar nga ora 12:15-15:30 .
 
Gjithë të mirat ,
 
Administrata!

Share: