Njoftim për studentët e vitit të I-rë – Fakulteti Juridik

17 Nëntor 2016
Njoftohen studentët e vitit të I-rë – Fakulteti Juridik që nga java e ardhshme ushtrimet nga lënda “E drejta kushtetuese” Prof.Haxhi Metaj do t’i mbani në ditën e njejtë (E enjte) mirëpo duke filluar nga ora 14:45-15:30.
 
Ky orar vlen nga java e ardhshme deri në përfundim të ligjëratave të semestrit dimëror.
 
Orarin me ndryshim e gjeni të bashkangjitur në email-at tuaj dhe poashtu në faqen zyrtare të Kolegjit AAB.
 
Gjithë të mirat,
 
Administrata!

Share: