Njoftim për studentët e vitit të tretë (grupi pa shkëputje nga puna)të fakultetit Juridik

21 Dhjetor 2016

Njoftohen studentët e vitit të tretë të fakultetit Juridik që sot me datë 21.12.2016 do të mbahet kollokviumi në lëndën “Praktika Juridike I” me prof. Laura Pula. Njoftimi vlenë vetëm për grupin pa shkëputje nga puna.

Administrata

Share: