Njoftim për zëvendësim në fakultetin e Shkencave Sociale

31 Tetor 2016

Të nderuar,

 

Ju njoftojmë që sot me datë 31.10.2016 në fakultetin e Shkencave Sociale do të zëvendësohen ligjeratat e humbura me datë 27.10.2016 me vitit të II-të  në lëndën “Politikat e përkujdesjes dhe mirëqenies sociale”dhe vitin të IV- në lëndën “Bazat e shkencave shoqërore me metodologji”.

 

Me respekt 

Share: