Njoftim për zëvendësim të ligjëratave dhe ushtrimeve për studentët e vitit të tretë të fakultetit Ekonomik

6 Mars 2017

Njoftohen studentët e vitit të tretë të fakultetit Ekonomik, që me datën 07.03.2017 nuk do të mbahen ligjëratat në lëndën Sjellja Organizative dhe ushtrimet në lëndën Menaxhimi Strategjik me profesorin Baki Rexhepi.
Zëvendësimi i orëve të humbura do të bëhet si vijon:
Lënda: Sjellja Organizative – Ligjërata
Grupi i Pashkëputje E Merkure 08.03.2017 ora 18:30-20:00 salla 304
Grupi i Rregullt E Enjte 09.03.2017 ora 11:00-12:30 salla 304

Lënda” Menaxhimi Strategjik – Ushtrime
Grupi i Rregullt E Enjte 09.03.2017 ora 13:00-14:30  salla 304
Grupi Pashkëputje E Enjte 09.03.2017 ora 18:15-19:45 salla 304

Administrata

Share: