Njoftim për zëvendësim të ligjeratave në fakultetin Ekonomik

1 Nëntor 2016

Të nderuar

 
 
Ju njoftojmë që në fakultetin Ekonomik viti III-të është duke u zëvendësuar ligjërata e humbur e dt.31.10.2016 në lëndën “Ndërmarrësia dhe NVM-të” me profesor Ilir Rexhepi.
Ndërsa orët e planifikuara me orar në lëndët “Analize Financiare me profesor Nazmi Iballi dhe “Sistemi Informatik i Menaxhimit” me profesor Bislim Lekiqi janë zëvendësuar dje me dt.31.10.2016.
 
Zëvendësimet janë bërë me leje të dekanatit.
 
Administrata

Share: