Paneli i tretë i Konferencës Studentore Shkencore vë në pah tema të shumta rreth mediave dhe shoqërisë

27 Maj 2023
The third panel of the Scientific Student Conference highlights numerous topics about media and society

Gjatë panelit të tretë të konferencës studentore shkencore që është organizuar nga Fakulteti i Komunikimit Masiv dhe Fakultetit të Administratës Publike, studentët e nivelit master kanë zgjedhur tema të cilat ndërlidhen ngushtë me mediat, shoqërinë, politikën dhe komunikimin.

Studentët prezantuan punimet që kishin realizuar, bashkë me pyetjet kërkimore dhe përfundimet e tyre.

Ky panel u moderua nga dekani i Fakultetit të Administratës Publike, Petrit Bushi.

Share: