Përmbledhje e sukseseve të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit të Kolegjit AAB

24 Janar 2022

Aktiviteti fizik luan një rol të rëndësishëm në jetën e secilit, prandaj Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit në AAB ka për qëllim aftësimin e kuadrove si trajnerë dhe metodistë të kulturës fizike të cilët do të plotësojnë nevojat e larta sportive në të gjitha nivelet.

Ky fakultet synim kryesor e ka që studentët të jenë në gjendje që në menyrë vetanake të udhëheqin, të përpilojnë dhe realizojnë procesin e të mësuarit dhe atë stërvitor në të gjitha shkollat, përfshirë edhe shkollat sportive.

Më poshtë mund të gjeni disa prej sukseseve që e kanë karakterizuar këtë fakultet vitin e kaluar:

1.       Akreditimi i programit Fitnes dhe Nutricion në nivelin Master për herë të parë në Kosovë

2.       Konferenca e Shkencave Sportive në partneritet me 16 institucione vendore dhe ndërkombëtare

3.       Webinar Ndërkombëtar Diplomacia Sportive në promovimin e shtetit të Kosovës

4.       13 studentë ndoqën trajnimet dhe u certifikuan për PLAYDAGOGY nga play4international

5.       Nënshkrimi i marrëveshjeve me Komitetin Olimpik të Kosovës, Qendrën e Mjekësisë Sportive, Federatën e Body-Building & Fitness të Kosovës, Federatën e Badmintonit te Kosovës, Step Sport Center

Share: