Prof.Ass. Dr

Agreta Gashi

Profesor

Ligjëron lëndët:

  • Hyrje në sëmundjet kardiovaskulare dhe diabeti
  • Infermieria në kontekst (Psikologjia dhe Socialogjia)

CV