Msc.

Arian Hasani

Mban ushtrimet e lëndës:

  • Administrimi elektronik
  • Vlera dhe etika në administratë publike

CV