Prof. ass. dr.

Bujar Thaqi

Ligjëron lëndët:

  • Mirëqenia e punonjësve
  • Teoria e mësimit me punën praktike

CV