Dr.Sc.

Ylber Prekazi

Përgjegjës për sigurimin e cilësisë

Ligjëron lëndën:

Kontabiliteti