Prof. ass. dr. Mentor Lecaj, pjesëmarrës në trajnime profesionale të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në Universitetin e Šiauliai në Lituani

13 Qershor 2022

Prof. ass. dr. Mentor Lecaj, Prodekan në Fakultetin Jurdik në Kolegjin AAB, njëherësh edhe profesor i të Drejtës Ndërkombëtare mori pjesë në trajnime të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor që u organizua në Universitetin e Šiauliai në Lituani. Përpos trajnimeve profesionale, janë mbajtur takime me stafin menaxherial ku pas diskutimeve janë krijuar iniciativa të reja të bashkëpunimit në fushën e mësimdhënies, hulumtimeve shkencore si dhe shkembimin e stafit akademik ndërmjet Kolegjt AAB dhe institucioneve tjera ndërkombëtare të arsimit të lartë, pjesëmarrëse në këtë trajnim.

Share: