Qendra për Karrierë dhe Fakulteti i Gjuhës Angleze së bashku në programin “Studenti për Studentin”

17 Qershor 2023
The Career Center and the Faculty of English together in the "Student for Student" program

Me iniciativë të Qendrës për Karrierë janë organizuar kurse falas nga studentët e Fakultetit të Gjuhës Angleze për studentët e fakulteteve tjera të Kolegjit AAB. Këto kurse u mbajtën gjatë muajve shkurt deri në qershor të këtij viti, ku studentët patën rastin të kenë një eksperiencë më ndryshe në rolin e mësimdhënësit për të cilën thanë se do iu shërbej si urëlidhëse me tregun e punës. Të gjithë studentët që morën pjesë në këtë program janë certifikuar, ndërsa falënderuan dekanen dhe profesorët për mundësinë e dhënë. “Të punosh me moshatarë por edhe studentë në moshë më të madhe është sfiduese”, u shpreh Bardha Shkodra, një nga vullnetaret në këtë program.

Programi “Studenti për Studentin” u mundësua falë bashkëpunimit mes koordinatores së Qendrës për Karrierë Gresa Makolli dhe koordinatorit të këtij programi profesorit Niman Dreshaj. Ky ishte viti i parë i këtij bashkëpunimi i cili do vazhdojë edhe në vitet e ardhshme.

Share: