Studentët e Fakultetit të Gjuhës Angleze mbajnë ligjëratë praktike në Teatrin Kamertal

31 Tetor 2023
Students of the Faculty of English Language hold practical lectures in the Kamertal Theatre

Në kuadër të lëndës “Shkrim kreativ” e udhëhequr nga profesoresha Eriona Ajvazi nga Fakulteti i Gjuhës Angleze, studentët kanë mbajtur ligjëratë praktike dhe interaktive në Teatrin Kamertal.

Gjatë kësaj ligjërate theksi është vënë tek diskutimi, gjetja e përshkrimi i personazheve kryesore të letërsisë duke përfshirë tiparet e tyre të personalitetit dhe treguesit fizik.

E tërë kjo nxitje rezultoi në krijimin e një “personazhi fiktiv” të cilin studentët duhet ta ndërtojnë si projekt individual në semestër, kështu duke u bërë autorët krijues të një personazhi bazuar në përvojat jetësore/kujtimet e tyre/ kujtimet e grupit të synuar (audiencës) në mënyrë që të jenë sa më të “lexueshëm” si shkrimtar.

Studentët inkurajohen të jenë krijues autentik, e të futen nën lëkurën e personazhit të tyre duke u mishëruar me të.

Çdo javë me studentët punohet në dinamika e metoda të ndryshme për të dhënë më të mirën e tyre për mësim krijues e zbatues.

Share: