Studenti i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike publikon punimin shkencor dhe e prezanton në Konferencën Ndërkombëtare në Tiranë

26 Maj 2023
The student of the Faculty of Computer Sciences publishes the scientific paper and presents it at the International Conference in Tirana

Shqipëron Bacaliu, student i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, i Kolegjit AAB ka publikuar punimin shkencor “Comparative Analysis of Binance Smart Chain and Solana Ecosystems: A Performance and Scalability Perspective” dhe e ka prezantuar atë në Konferencën Ndërkombëtare “2nd Business Research and Management Conference: Business Research in the New Normal” që mbahet në Tiranë. Kjo konferencë është e indeksuar në platformën SCOPUS.

Ky punim është realizuar në kuadër të lëndës Projekt e udhëhequr nga profesori Ersan Hamdiu. Punimi shkencor i realizuar nga Shqipëron Bacaliu krahason performancën dhe shkallëzueshmërinë e ekosistemeve më të mëdha në teknologjinë blockchain Binance Smart Chain (BSC) dhe Solana. Studimi analizon metrika si shpejtësia e transaksioneve, koha e konfirmimit të bllokut, tarifat e transaksioneve dhe mekanizmat e pajtueshmërisë.

Studimi ofron perspektiva të vlefshme për kompanitë e ardhshme që implementojnë teknologjinë blockchain, duke theksuar nevojën për përmirësim dhe inovacion të vazhdueshëm në këtë teknologji.

Share: