Themelohet Klubi i Debatit (Debate Club) në Fakultetin e Gjuhës Angleze

26 Janar 2021

Me iniciativën e studentëve të Fakultetit të Gjuhës Angleze u themelua Klubi i Debatit (Debate Club), që synon të jetë një grupim i studentëve më të dalluar me qëllim të zhvillimit të aftësive të të folurit publik përmes aktiviteteve që do të organizohen.

Në hapje të seancës themeluese të Klubit të Debatit, dekanja e Fakultetit të Gjuhës Angleze, Aida Alla, i përgëzoi studentët për iniciativën e tyre. Ao tha se debate të tilla i ndihmojnë studentët në rritjen e aftësive të të folurit publik, i orientojnë për të qenë më mendjehapur dhe i aftësojnë në përdorimin e argumenteve të strukturuara dhe të bazuara në burime të besueshme.

Koordinatore e këtij klubi u zgjodh studentja, Artiola Kajtazi.
Seanca themeluese e klubit u përcoll edhe me organizimin e aktivitetit të parë. Tema e parë debutuese ishte “A sjell paraja sukses” , e cila u drejtua nga prof. Mirsad Suhodolli.

Pjesëmarrësit u ndanë në dy grupe: pro dhe kundër, përballë panelit të jurisë të përbërë nga profesorët e fakultetit dhe nga të dy grupet u kërkua të paraqesin arsye për të mbështetur argumentet e tyre. Ndërsa shkëmbenin pikëpamjet e tyre, studentët ngritën pyetje të rëndësishme si:

– Çfarë klasifikohet si sukses?
– Si ndikojnë idealet dhe vlerat e dikujt në mënyrën se si e percepton suksesin?
– Çfarë duhet të merret parasysh kur klasifikoni diçka si “të suksesshme”?
Gjyqtarët vëzhguan diskutimin në kohëzgjatje prej 90 minutash. Më pas, gjyqtarët dhanë kontributin e tyre dhe i informuan studentët në lidhje me performancën e tyre. Në fund të diskutimit gjyqtarët arritën në përfundimin se rezultatet duhet të jenë të barabarta për të dy ekipet deri në debatin tjetër.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19