Thirrje për Shkollën Dimërore Doktorale të Universitetit të Lubjanës

12 Janar 2021

Universiteti i Lubjanës ka hapur thirrje për kurset online për studentët e doktoratës, post-doktoratës, akademikëve dhe profesionistëve nga fusha të ndryshme.

Kurset ofrohen në të njëjtën javë, kështu që është e mundur të regjistroheni vetëm për një kurs. Të gjithë pjesëmarrësit do të marrin një certifikatë zyrtare të pjesëmarrjes në fund të kursit. Pjesëmarrësit që kanë nevojë për ECTS kredi, për studimet e tyre të doktoratës mund të lëshohet një transkriptë zyrtare pasi të keni përmbushur të gjitha detyrimet e kursit me një provim / vlerësim përfundimtar të mbaruar.

Afati i fundit për aplikime: 1 Shkurt 2021
Për më shumë informacione vizitoni linkun zyrtar te thirrjes nga Universiteti i Lubjanës:

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19