Thirrje për Shkollën Dimërore Doktorale të Universitetit të Lubjanës

12 Janar 2021

Universiteti i Lubjanës ka hapur thirrje për kurset online për studentët e doktoratës, post-doktoratës, akademikëve dhe profesionistëve nga fusha të ndryshme.

Kurset ofrohen në të njëjtën javë, kështu që është e mundur të regjistroheni vetëm për një kurs. Të gjithë pjesëmarrësit do të marrin një certifikatë zyrtare të pjesëmarrjes në fund të kursit. Pjesëmarrësit që kanë nevojë për ECTS kredi, për studimet e tyre të doktoratës mund të lëshohet një transkriptë zyrtare pasi të keni përmbushur të gjitha detyrimet e kursit me një provim / vlerësim përfundimtar të mbaruar.

Afati i fundit për aplikime: 1 Shkurt 2021
Për më shumë informacione vizitoni linkun zyrtar te thirrjes nga Universiteti i Lubjanës:

Share: